annons

Dagsarkiv: 2015-12-18


Varför är vi mest bekymrade över hur andra barn ska behandla våra barn?

En förälders största oro är ju att ens barn ska fara illa. Vi försöker skydda så gott det går, vi är engagerade och frågar om de haft det bra i skolan. Vi försäkrar oss om att de har vänner och inte känner sig ensamma och att de får vara med på olika idrottsaktiviteter.

Något som vi däremot inte frågar våra barn, är hur de behandlat sina vänner under dagen? Hur god vän har ens eget barn varit mot andra barn? Vi frågar sällan om de gjort något särskilt bra mot en kompis under dagen. På nyheterna kan vi idag höra om instagramkonton där barn filmar varandra när de misshandlar varandra eller filmar när man utsätter andra för sexuella trakasserier och övergrepp. Detta beteende har inte börjat över en dag. Det har börjat med att man inte fått lära sig vad som är mitt och ditt eller vad som är rätt och fel, när de var små. Detta har sedan fått fortsätta och vips står en förälder helt oförstående till varför ens barn slagit någon annan, eller tvingat någon annan att utföra sexuella handlingar mot sin vilja.
barn leker
För att skapa en bra värld måste vi uppfostra våra barn. Vi måste lära dem att behandla sina närmsta så som de själva vill bli behandlade. Dessa värderingar bär de med sig längre fram i livet. Framför allt, föregå med gott exempel, var själv en god medmänniska och visa det för era barn!

Vi föräldrar MÅSTE vara lyhörda för andra barn och vuxna om de lyfter frågan att ens eget barn betett sig illa och inte per automatik ta egna barnet i försvar. Vart finns föräldrar som ser sina barn på Instagram slå ner ett annat barn? Och hur agerar en föräldrar efter att man fått veta att ens barn gjort detta mot andra?

Det gör ont i mitt hjärta att barn behandlar varandra illa. Barn föds inte elaka, det handlar om vad vi lär dem. Om vi undrar varför det ser ut som det gör i världen, så handlar det just om detta. Korruption handlar om människor inte lärt sig att skilja på mitt och ditt. Krig handlar om att man inte kan skilja på rätt eller fel.

Snälla, jag vet att ni älskar era barn, men ibland måste man fatta tuffa beslut för att visa kärleken. Ge dina barn redskap att bli en god medmänniska, och försvara dem inte när de gör fel. Det är mänskligt att fela, men barn måste verkligen förstå att de gjort fel och få verktyg för hur man gör rätt. Annars kommer det få förödande konsekvenser längre fram i livet.

Och för er föräldrar som alltid hittar förklaringar till varför era barn beter sig illa, ni borde inte få vara föräldrar, ni förstör era barns möjligheter att få ett lyckligt liv!!

Foto: freedigitalphotos.net