annons

Dagsarkiv: 2015-02-15


”Sluta skolksemestra, bortskämda föräldrar”

I Expressens ledare igår beskrevs vi föräldrar som bortskämda och som tar skolan för given och kräver ledigheter för att ”fira pappas 50-årsdag i London”. Detta tillsammans med argumentet att statusen på lärare sjunker och att rektorerna fått större befogenhet att bevilja ledighet enligt regelverk från 2010, har skapat en ledighetskultur som är skadlig, enligt ledaren. Du kan läsa hela artikeln här

Jag har ännu inte barn i skolan men jag måste å det starkaste invända mig mot hela upplägget i ledaren. För det första måste jag slå fast att det är bra med skolplikt och jag tycker inte att barn ska vara lediga mer än 187 dagar per år. Dock vill jag samtidigt understryka vikten av att barn, i denna globaliserade värld, berikas av att resa. Möta nya miljöer och kulturer gör att barn utvecklas.

Det jag upplever som stress är att när dessa 187 dagar tas ut, det beslutats av någon annan, nämligen skolan. Någon annan har kommit på att om du bor i Skåne så har du sportlov vecka 8 och höstlov vecka 44. Detta tar sig konkret uttryck i form av att alla resebolag väljer att då, samt även under de andra ledigheterna, höja priserna på resor med x antal hundra procent. Vips kostar en skidresa eller en resa till solen en förmögenhet och det blir en klassfråga för föräldrarna och en kassako för alla resebolag. Förlorarna i detta system är barnen. Föräldrar som måste spara och gneta för att kunna åka iväg just denna vecka känner en stor ekonomisk press. Tänk om man dessutom har ett arbete som går in i en intensiv fas i februari, då ska man dessutom ”stressa in” ett sportlov. Detta går ut över barnen. Vi i näringslivet märker det, då många barn får följa med till arbetet under dessa veckor, vilket inte kan vara kul för barnen. Dessutom var det längesedan verksamheter i Sverige helt kan stänga ner under ledigheter, det handlar om att vi lägger ledigheterna spridda över året så verksamheten inte blir lidande.

Om vi föräldrar ska självrannsaka oss så är det viktigt att vara engagerad i våra barns skola, det måste alltid vara en prioritet och ett självklart ansvar hos oss föräldrar. Jag skäms å våra vägnar om det stämmer att vi inte bryr oss om våra barns skolgång! Våra barns framtid hänger på att föräldrar ger dem goda förutsättningar. Vi måste ha en stor respekt för lärarnas brist på tid och det borde vara en självklarhet att lärarna ska utbilda barn och inte uppfostra dem!

Däremot tycker jag att ”gnället” mot oss föräldrar är lite orättvist. Först och främst är samhället idag uppbyggt på att vi ska arbeta heltid. Att hantera alla dessa ledigheter är en stor utmaning för oss föräldrar. Att vi inte får besluta en endaste dag av de 187 ledighetsdagarna underlättar inte heller.

Jag är helt övertygad om att om fler skulle få möjligheter att resa så skulle det berika lektioner och skapa mervärden som samhället i stort tjänar på. Att få dessa reserfarenheter med i lektionerna utspridda på hela året torde vara bättre. Kraven sklle minska Det måste finnas system som skapar denna flexibilitet. Om detta kunde skapas så behöver ledigheterna inte bli en klassfråga och ledigheter läggs när det passar skolsituationen för det individuella barnet och för den arbetande föräldern!